Radno vrijeme u dane praznika 1. i 9. maj

Republika Srpska
Grad Prijedor
Gradonačelnik

Broj: 02-32- 2 /19
Datum: 21.04.2019. godine

Na osnovu člana 4. i člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske, („Sl. glasnik RS“, broj: 43/07), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ broj: 97/16), i člana 89. Statuta grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj: 12/17), Gradonačelnik Prijedora, d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

1. Prvi dan Međunarodnog praznika rada, 01.05.2019. godine (srijeda), je neradni dan za sve privredne subjekte registrovane na području grada Prijedora, osim subjekata pobrojanih u tačkama 2. i 5. ovog Zaključka.
2. Prvi dan Međunarodnog praznika rada, 01.05.2019. godine (srijeda), mogu da rade samostalne preduzetničke radnje – mesnice u periodu od 07:00 do 12:00 časova.
3. Drugog maja 2019. godine (četvrtak), radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za snabdijevanje osnovnim životnim artiklima, mogu da rade prodavnice prehrambenom robom, mesnice i ribarnice u vremenu od 7:00 do 13:00 časova.
4. Dan pobjede nad fašizmom, 09.05.2019. godine (četvrtak), je neradni dan za sve privredne subjekte registrovane na području grada Prijedora, osim subjekata pobrojanih u tački 5. ovog Zaključka.
5. Apoteke, prodavnice pogrebne opreme, cvjećare, benzinske pumpe, subjekti koji se bave djelatnostima proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine, konditorskih proizvoda i kolača, trgovačke radnje tipa „dragstor“ i veterinarske ambulante mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkih praznika.
6. Poslodavac je dužan radnicima, koji će raditi na dane republičkih praznika, omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.
7. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku grada Prijedora.
8. Ukoliko se zbog unaprijed ugovorenih obaveza prema kupcima ukaže potreba za rad u dane republičkih praznika, privredni subjekti koji imaju registrovanu proizvodnu djelatnost, treba pismeno, uz obrazloženje razloga za rad u neradne dane, da se obrate Odjeljenju za privredu i poljoprivredu, najkasnije tri (3) dana prije traženog datuma.

GRADONAČELNIK
Milenko Đaković

Comments are closed.