Radno vrijeme za 21. novembar

Grad Prijedor
Gradonačelnik

Broj: 02-32 -10/20
Datum: 13.11.2020. godine

Na osnovu člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19) i člana 89. Statuta Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 12/17), Gradonačelnik Prijedora, d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

o radnom vremenu na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembar 2020. godine

I

U subotu 21. novembra 2020. godine, na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (republički praznik), zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom, prevoz putnika i vatrogasna jedinica, dužni su da organizuju rad i dežurstva u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihovih osnovnih djelatnosti, neophodnih za pružanje usluga građanima.

II

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za snabdijevanje osnovnim životnim artiklima i drugim potrebama, u subotu 21. novembra 2020. godine mogu da rade prodavnice sa prehrambenom robom, mesnice, cvjećare i ribarnice u vremenu od 07:00 do 12:00 časova.

III

Apoteke, prodavnice pogrebne opreme, benzinske pumpe, subjekti koji se bave djelatnostima proizvodnje i prodaje hljeba, peciva, svježe tjestenine, konditorskih proizvoda i kolača, dragstori, veterinarske ambulante i ugostiteljski objekti mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkog praznika i u skladu sa preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku Grada Prijedora.

GRADONAČELNIK
Milenko Đaković

Comments are closed.