Radno vrijeme za ugostitelje

Republika Srpska
Grad Prijedor
Gradonačelnik

Broj: 02-142-13/16
Datum: 12.12.2016. godine

Na osnovu člana 30. Zakona o ugostiteljstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 15/10 i 57/12), člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj : 97/16), člana 14.stav 2. Odluke o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj: 6/14), i člana 77. Statuta grada Prijedora(„Službeni glasnik grada Prijedora“, broj: 5/15), Gradonačelnik Prijedora, donosi:

Z A K Lj U Č A K

I U periodu od 19.12.2016. godine do 15.01.2017. godine, svi ugostiteljski objekti na području grada Prijedora, mogu raditi jedan sat duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području grada Prijedora,broj : 01-022-92/14 od 25.06.2014. godine ito :

Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće:

– od 07,00 do 24,00 časa, radnim danima,
– od 07,00 do 01,00 čas, vikendom (petak i subota).

Disko barovi, disko klubovi (diskoteke), barovi i noćni barovi:

– od 19,00 do 03,00 časa, radnim danima,
– od 19,00 do 04,00 časa, vikendom (petak i subota).

Ugostiteljski objekti, smješteni u stambeno poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, u navedenom periodu, mogu izvoditi muzičke sadržaje od 07,00 do 23,00 časa, kako je regulisano članom 10. Odluke o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj: 6/14).

II Ugostiteljski objekti iz tačke Imogu raditi u neograničenom radnom vremenu, u dane:

– 31.12.2016. godine,
– 01.01.2017. godine,
– 06.01.2017. godine,
– 09.01.2017. godine,
– 13.01.2017. godine.

Ugostiteljski objekti, smješteni u stambeno poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, u navedenom periodu, mogu izvoditi muzičke sadržaje, ali u granicama dozvoljene čujnosti, kako se ne bi ugrožavao javni red i mir.

III Ovaj Zaključak se donosi zbog potrebe za dužim radom ugostiteljskih objekata za predstojeće republičke i vjerske praznike, kada se očekuju mnoga kulturna i druga dešavanja, dolazak većeg broja turista, te je potrebno obezbijediti bogatu i raznovrsnu ugostiteljsko-turističku ponudu.

IV Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku grada Prijedora.

GRADONAČELNIK
Milenko Đaković

Comments are closed.