Sedmica sudskog poravnanja – april 2018

U Osnovnom sudu u Prijedoru se u periodu od 16. do 27. aprila 2018. godine održava „Sedmica sudskog poravnanja“.

Riječ je o aktivnosti koja daje dobre rezultate jer su primjetne pojačane aktivnost sudova u periodu implementacije a ista se sprovodi u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

Cilj organizovanja „Sedmica sudskog poravnanja“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.

Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Više informacija u obrascu „Obavijest za stranke“ koji se nalazi u pratećim dokumentima!

Obavijest za stranke

Izvor: Osnovni sud u Prijedoru

Comments are closed.