Spriječimo vršnjačko nasilje

Povodom realizacije projekta Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nazivom „Spriječimo vršnjačko nasilje“ koju je podržalo Ministarstvo prosvjete i kulture RS i Ombudsman za djecu RS, policijski službenici će tokom mjeseca oktobra u svim opštinama koje su u nadležnosti CJB Banja Luka nizom aktivnosti (okrugli stolovi, podjela propagandnih letaka) obilježiti početak pomenute kampanje. Osnovi ciljevi kampanje su prevencija pojave novih slučajeva nasilja među djecom i omladinom i provođenje propagandno-promotivnih aktivnosti i organizovanje javnih tribina-okruglih stolova, namijenjenih razvijanju svijesti javnosti o potrebi sprečavanja vršnjačkog nasilja, a tokom školske godine biće održana i tematska predavanja za učenike. Početak kampanje je planiran upravo tokom Nedelje djeteta koja se obilježava od 03. do 09.oktobra. Na području naše opštine, odnosno na području koje pokriva Stanica javne bezbjednosti Prijedor kampanja startuje podjelom pisanih letaka na glavnom gradskom trgu u četvrtak, 06.10.2011. godine, sa početkom u 11:00 časova.

Comments are closed.