Sutra ponovo zaprašivanje komaraca

U Prijedoru će u subotu, 29. juna, biti sprovedena akcija zaprašivanja komaraca tretmanom sa zemlje.

Ovo je druga akcija uništavanja komaraca na području Prijedora, jer prva, obavljena 7. juna, nije dala očekivane rezultate.

Direktor preduzeća „Eko-bel“ Vladimir Šušnjar je naveo da se tretman vrši sa zemlje hladnim zamagljivačima u gradu i prigradskim naseljima, te toplim zamagljivanjem na selima.

Akcijom zaprašivanja komaraca će biti obuhvaćeno šire gradsko područje i to, uglavnom, naselja Pećani, Raškovac, Urije, Puharska, Brezičani, Donja Dragotinja, Berek, Gomjenica, Saničani, Kokin grad, Aerodromsko naselje, stara cesta prema Prijedoru, Centar, Čejreci, Orlovci, Omarska, Tukovi i Vrbice, te zelene površine i parkovi na području grada.

Dezinsekcija će obuhvatiti uništavanje odraslih formi komaraca, a zaprašivanja će vršiti preduzeće „Eko bel“ iz Laktaša u periodu od 20:00 i 23:00h.

Upozoravaju se pčelari da navedenog dana preduzmu sve potrebne aktivnosti na zaštiti pčela, a one se sastoje u natkrivanju pčelinjih društava kartonom ili drugim priručnim sredstvima.

U slučaju loših vremenskih prilika, akcija suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje biće odložena, a o naknadnom terminu, građani će biti na vrijeme obaviješteni.

Izvor: GradPrijedor.com

Comments are closed.