Sutra zaprašivanje komaraca

U Prijedoru će u utorak, 28. avgusta, biti sprovedena akcija preventivne zaštite protiv komaraca radi sprečavanja pojave i širenja oboljenja koja mogu da prenesu ovi insekti.

Akcijom zaprašivanja komaraca sa zemlje će biti obuhvaćeno šire gradsko područje i to, uglavnom, naselja Pećani, Raškovac, Urije, Puharska, Berek, Gomjenica, Kokin grad, Aerodromsko naselje, Centar, Tukovi i Vrbice, te zelene površine i parkovi na području grada.

Dezinsekcija će obuhvatiti uništavanje odraslih formi komaraca, a zaprašivanja će vršiti preduzeće „Eko bel“ iz Laktaša u periodu od 19:30 i 22:30h.

Upozoravaju se pčelari da navedenog dana preduzmu sve potrebne aktivnosti na zaštiti pčela, a one se sastoje u natkrivanju pčelinjih društava kartonom ili drugim priručnim sredstvima.

U slučaju loših vremenskih prilika, akcija suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje biće odložena, a o naknadnom terminu, građani će biti na vrijeme obaviješteni.

Izvor: GradPrijedor.com

Comments are closed.