U četvrtak 33. zasjedanje lokalnog parlamenta

Predsjednica Skupštine opštine Prijedor prim.dr. Azra Pašalić je za četvrtak, 15.03.2012. godine, zakazala 33. sjednicu lokalnog parlamenta. Na sjednici koja će početi u 10:00 časova pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 16 tačaka. Nakon Aktuelnog časa tokom kojeg će načelnik Marko Pavić odgovarati na pitanja odbornika, načelnik će podnijeti Izvještaj o radu Načelnika opštine i Opštinske administrativne službe za 2011. godinu. Poslije ove dvije tačke raspravljaće se o Prijedlogu Odluke o Programu uređenja građevinskog zemljišta za 2012.godinu, Prijedlogu Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2012.godinu, Prijedlogu Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine jednokratne rente u 2012.godini i Prijedlogu Odluke uređenju prostora opštine Prijedor. Biće govora i o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, Prijedlogu Odluke o prenosu prava korišćenja na pokretnoj vojnoj imovini, Prijedlogu Programa o redovnom održavanju puteva i ulica za 2012.godinu kao i Prijedlogu Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja. Pred odbornicima će se naći i Informacija o realizaciji Programa vodosnabdjevanja SECO, Informacija o primjeni Odluke o upisnim područjima na teritoriji Opštine Prijedor, Informacija o pružanju pravne pomoći za 2011.godinu u opštini Prijedor i Informacija o realizaciji Programa korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2011.godinu. Skednica će biti završena Informacijom o realizaciji Programa korišćenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima te Referatima iz imovinsko-pravne oblasti.

Comments are closed.