Od stiha do škole, Drugo takmičenje učenika osnovnih škola u recitovanju, 18.05.2012.