Đaković: Ostavku neću podnijeti jer ne vidim razlog za takvo nešto

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je danas održao konferenciju za novinare, a na kojoj je rečeno slijedeće:

Klub odbornika DNS-a i odbornik SDP-a, te ja kao Gradonačelnik, napustili smo 13. septembra 28. sjednicu Skupštine grada Prijedora jer gradski parlament više mjeseci radi nezakonito, po našoj ocjeni.

Naša upozorenja skupštinskoj većini nisu urodila plodom jer su oni i dalje nastavili da rade po svom, nezakonito.

Ocjenili smo da jedino napuštanjem sjednice skupštine možemo javnost upozoriti na nezakonite radnje skupštinske većine, a skrivajući se iza tvrdnje da rade u korist građana.

Poznato Vam je da je Vlada Republike Srpske osporila četiri akta koja je skupštinska većina donijela u februaru, a vezane za Komisiju za izbor i imenovanja i Odbor za žalbe, te je u toku sudski upravni spor po nalogu Vlade Republike Srpske.

Bez obzira na to skupštinska većina je, mimo odluke Vlade, te akte ukinula na sjednici održanoj 4. septembra, te nastavila dalji rad, nastojeći da izbjegne rješenje sudskog upravnog spora.

Pored navedenog poznato vam je da postoji i sudska presuda zbog nezakonite odluke skupštinske većine, kojom je tužba uvažena i poništen je akt Skupštine grada vezan za Odbor za žalbe, a na 28.sjednici, u nastavku, skupštinska većina je odbila tačku dnevnog reda koju je predložio predsjednik Skupštine grada, u kojoj bi se izjasnili u vezi ove presude suda.

Pošto nije okončan upravni spor na sudu nismo željeli da svojim prisustvom dajemo legitimitet, po nama, nezakonitom radu skupštinske većine, tj. za odluke skupštinske većine pored broja glasova, rad mora da bude zakonit.

Optužbe da sam se ja kao Gradonačelnik svrstao na stranu glasača DNS-a, odlučno odbacujem, jer je zakonitost u interesu svih građana, bez obzira na stranačku, nacionalnu ili bilo kakvu drugu pripadnost, ja sam zastupao u ovom slučaju zakonitost, kao i klub odbornika DNS-a i odbornik SDP-a.

Mi smo saglasni da se sjednice održavaju u skladu sa usvojenim Programom rada Skupštine grada.

Tempo održavanja sjednica, svakih 7 ili 10 dana, remeti rad odjeljenja i službi GU, jer pored opsluživanja skupštinskih zahtjeva i odgovora na brojna pitanja pojedinih odbornika, Gradska uprava radi na izvođenju mnogih ozbiljnih i važnih razvojnih projekata i vrši svakodnevni servis građanima.

Želim da naglasim da je Gradska uprava Prijedor opredjeljena da radi u skladu sa pozitivnim pravnim propisima i ne sporimo odluke nove skupštinske većine koje su u skladu sa propisima.

Takođe, nismo ni protiv kadrovskih promjena koje su u skladu sa zakonom, ali ako to nije tako javljaju se sudski sporovi koji dovode do značajnih troškova koji se moraju namiriti iz Budžeta grada Prijedora, a to je novac svih građana.

Nova skupštinska većina koja nezakonito postupa, to sve radi u namjeri da smjenjuje dosadašnje direktore i imenuje nove (članove nove skupštinske većine) i zato je zaslijepljena te krši zakonske propise.

Trebaju imati u vidu da su svi direktori, koje planiraju da smijene u narednim zasjedanjima, u mandatu, te da su mnogi birani i glasovima SNSD i drugih odbornika iz nove skupštinske većine, i da će se u slučaju nezakonitih smjena, mimo zakonskih propisa, javiti sudski sporovi a oni u krajnjem ishodu mogu dovesti do novih presuda koje će morati ponovo da se namire iz gradskog budžeta, ponovo novcem naših građana.

Što se tiče želje nove skupštinske većine, da eventualno dođe do ostavke mene kao Gradonačelnika, moje mišljenje je da nema nijednog ozbiljnog razloga za tako nešto. Moj rad je u protekle 3 godine dobio vrlo visoke ocjene prilikom usvajanja Izvještaja o radu gradonačelnika za 2016. i 2017. godinu. Izvještaj o radu za 2018. godinu nije usvojen iz čisto političkih razloga.

Znači, ostavku neću podnijeti jer ne vidim razlog za takvo nešto, a što se tiče opoziva i izjašnjavanja građana na referendumu, na to sam uvijek spreman. To sam im već nudio!!!

Ali vi dobro znate da imati većinu u skupštini zasnovanu na ličnim interesima, te baveći se nezakonitostima u istoj, ne znači imati i većinsku podršku naših građana i glasača.

Na kraju poručujem građanima da ću ja kao gradonačelnik uraditi sve u cilju poboljšanja uslova života u gradu Prijedoru, te u cilju realizacije mnogih projekata koji su započeti i izvode se, kao i onih koje ćemo uskoro započeti, bez obzira na pokušaje pojedinaca iz nove skupštinske većine, koji na sve načine nastoje da nas uspore na tom putu, čak pokušavajući da to predstave kao „rad u interesu građana Prijedora“.

Pozivam sve da se manu ćorava posla i da se svi okrenemo zajedničkom zakonitom radu, po uslaglašenom programu rada skupštine, sa usaglašenim politikama i realizaciom naših programa, svako iz svoje nadležnosti, a ne daljim sudovanjima i stvaranjem nepotrebnih troškova budžetu našeg grada i nepotrebnoj potrošnji novca naših građana. Za to će narod nekoga morati osuditi, a ostalo će riješiti sledeći izbori.

Izvor: PrijedorGrad.org

Comments are closed.