Dragutin Rodić: Mijenjaćemo ono što nije bilo dobro

Ono što ćemo nastaviti u narednom periodu jeste da sve ono što je dobro i dalje unapređujemo, a ono što nije bilo dobro mijenjamo, rekao je u intervjuu za „Nezavisne“ Dragutin Rodić, kandidat DNS-a za gradonačelnika Prijedora.

„Ukoliko budem izabran za gradonačelnika, moji ciljevi i sadržaj prioriteta svih aktivnosti biće u funkciji stvaranja i unapređenja političke, bezbjednosne, ekonomske i socijalne situacije“, ističe on.

NN: Da li ste zadovoljni načinom na koji se Prijedor razvijao u proteklim godinama i ima li prostora za dodatni razvoj?

RODIĆ: Da bi se išlo naprijed, kao i u svakom poslu, moramo se osvrnuti na prethodno vrijeme, uvidjeti šta je sve bilo dobro, a šta nije. Na svemu dobrom treba istrajati, a loše stvari odbacivati. Mislim da je sve dobro što je DNS uradio vidljivo i nalazi se oko nas. Promijenjen je izgled grada, mnogo je uloženo u infrastrukturu i poboljšanje života ljudi. Nema nijedne oblasti društvenog i privrednog života u koju se nije ulagalo i gdje nisu činjeni napori da bude bolje. Otvoreni su mnogi projekti, Prijedor je bio jedno veliko gradilište. Bilo bi teško ovdje nabrojati sve ono što je urađeno. Ogroman je to broj projekata koji je najviše urađen sopstvenim snagama i sredstvima. Bilo bi neozbiljno reći da je sve idealno i savršeno. Ima određen broj započetih projekata koji još nisu završeni. Na nama je da utvrdimo razloge zašto se kasni sa realizacijom i ubrzamo njihov završetak. Na ova pitanja mora da odgovori struka, a ne politika.

NN: Koji su prvi potezi koje namjeravate povući ako Vam birači ukažu povjerenje?

RODIĆ: Ono što ćemo nastaviti u narednom periodu jeste da sve ono što je dobro i dalje unapređujemo, a ono što nije bilo dobro mijenjamo. Ukoliko budem izabran za gradonačelnika, moji ciljevi i sadržaj prioriteta svih aktivnosti biće u funkciji stvaranja i unapređenja političke, bezbjednosne, ekonomske i socijalne situacije. Predmet mog prioritetnog djelovanja će biti na ekonomiji, zapošljavanju, investicijama i infrastrukturi, kao bazi, a iz baze će proizaći nadogradnja, kultura, sport, socijala i poboljšanje materijalnog položaja ugroženih kategorija stanovništva.

NN: Imate li viziju za privlačenje investicija u Prijedor i otvaranje novih radnih mjesta?

RODIĆ: Prijedor danas ima 20 stranih investitora i sve firme pozitivno posluju te sve šire svoju proizvodnju i broj zaposlenih. Trend privlačenja stranih firmi nastavićemo i u narednom periodu kroz smanjenje administrativnih barijera i pružanja maksimalne podrške investitorima u realizaciji njihovih ciljeva. Namjeravam i dalje da djelujem i da raznim olakšicama kroz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i infrastrukturih poslova dovedemo nove investitore i time osiguramo nova radna mjesta.

NN: Odliv mladih je jedan od osnovnih problema svih lokalnih zajednica. Vidite li način da se taj problem riješi?

RODIĆ: U prirodi je mladih ljudi da tragaju za novim i boljim uslovima života, tako da nije čudno da naše prostore i sigurna radna mjesta u struci napuštaju i visokoobrazovani kadrovi. Sa druge strane, korona nas je vratila nekoliko koraka unazad i teško ćemo i mi, ali i zemlje okruženja pružiti neki bolji standard i povoljnije uslove za život. Naše je da omladini pružimo mogućnost za kvalitetno školovanje. U naredne četiri godine mjere naše populacione politike imaju za cilj sveobuhvatnu borbu protiv „bijele kuge“, da zaštitimo instituciju porodice, braka, roditeljstva i da pružamo pomoć porodicama sa više djece. Posebnu brigu posvetićemo samohranim majkama i očevima i njihovoj napuštenoj djeci. Grad Prijedor je u posljednje četiri godine dobio Fond za natalitet, gdje svako dijete rođeno u Prijedoru ostvaruje novčanu pomoć. Fokusiraćemo se u narednom periodu da uskladimo rad i roditeljstvo, jačanjem uloge predškolskih ustanova radi zbrinjavanja djece za vrijeme radnih obaveza njihovih roditelja i pružanje pomoći porodici u ostvarivanju njene reproduktivne, zaštitne, emocionalne, socijalne, vaspitne i ekonomske funkcije. Ne vjerujem da više pogodnosti mogu imati i tamo gdje maštaju da odu ili gdje odu naši mladi, ali, eto, široka je lepeza mjera kojima se taj problem može bar ublažiti.

Autor: Dragan Sladojević – Nezavisne novine

[zakupljen reklamni prostor]

Comments are closed.