Druga faza Preduzetničkog inkubatora

Građevinski radovi na sanaciji dva bivša vojna objekta u kasarni u Palančištu, koje je opština Prijedor dodijelila Agenciji za ekonomski razvoj opštine-Preda za nastavak projekta “preduzetnički inkubator“, su u završnoj fazi, a počeli su poslovi i na izgradnji predviđene infrastrukture. Prema riječima Brane Vujasina, menadžera projekta, na objektima površine 668 metara kvadratnih u toku su finalni zanatski radovi, a počela je i montaža trafo-stanice. U ovoj, drugoj fazi projekta “preduzetnički inkubator“, koja će biti završena do polovine ove godine, biće urađena putna mreža, a objekti će biti spojeni na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. “Početkom narednog mjeseca objavićemo javni poziv za lica koja su zainteresovana za dobijanje prostora za početni biznis“, najavio je Vujasin. Radove, čija je vrijednost oko 280 000 evra, finansiraju Evropska delegacija koja je donirala 250 000 evra, a učešće opštine Prijedor je 32 000 evra. Opština Prijedor ranije je u prostoru bivše kasarne u Palančištu otvorila prvi preduzetnički inkubator. Uz pomoć “Senet“ programa Vlade Italije i regije Toskana tada je rekonstruisan jedan objekat površine oko 700 metara kvadratnih koji je ustupljen malim preduzećima kako bi im, smanjenjem početnih troškova, povećali konkurentnost na tržištu. Osim navedene dvije faze projekta preduzetničkih inkubatora, u planu je i treća u kojoj će biti građeni objekti, odnosno hale za smještaj proizvodnih pogona.
slika: www.piprijedor.com

Comments are closed.