IZBORI – SAVEZ SDA i STRANKA ZA BiH – Konferencija za novinare

Kandidat Saveza SDA – Stranke za BiH za načelnika opštine Prijedor Muharem Murselović smatra da se u ovoj opštini odnos prema povratnikoj populaciji i njenim potrebama u narednom periodu mora iz temelja promijeniti, jer se značajan dio sredstava poreskih obveznika bošnjačke nacionalnosti sliva u opštinski budžet. Murselović je na konferenciji za novinare u Prijedoru ocijenio da su institucije na državnom i entitetskom nivou do sada znatno više pokazivale interesovanje za rješavanje problema povratnika nego opština u kojoj žive. On je rekao da je Fond za povratak Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH ove godine izvojio 350.000 KM za obnovu stambenog fonda povratnika. Prema Murselovićevim riječima, to ministarstvo obezbijedilo je 100.000 KM za izgradnju kanalizacije u naselju Čejreci, Ministarstvo za izbjeglice i raseljana lica FBiH i Kanton Sarajevo 200.000 KM, a Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS 83.000 KM za adaptaciju bivše zdravstvene stanice u Kozarcu. „Pomenuto federalno ministarstvo i `Telekom BiH` obezbijedili su 50.000 KM za izgradnju spomen-obilježja u Kozarcu poginulim žiteljima te mjesne zajednice“, dodao je Murselović.

Comments are closed.