Ljekarska uvjerenja za oružani list ponovo u Domu zdravlja

Dom zdravlja u Prijedoru će od 1. juna ponovo moći izdavati ljekarska uvjerenja za lica koja podnose prijave za posjedovanje oružja i municije, potvrdio je direktor ove zdravstvene ustanove Mladen Miodragović. On je podsjetio da su u Domu zdravlja prestali raditi ljekarske preglede ukidanjem Medicine rada, kada su i izgubili licencu za tu vrstu poslova. „Jedina ovlaštena ustanova u međuvremenu bio je banjalučki Zavod za medicinu rada, što se pokazalo kao nepraktično za građane koji legalno posjeduju oružje“, dodao je Miodragović. Ljekarski pregledi za dobijanje dozvole za oružje obavljaće se u zgradi nekadašnje Medicine rada.

Comments are closed.