Nacrt prostornog plana opštine Prijedor

Nacrt prostornog plana opštine Prijedor, koji je dat na uvid javnosti, između ostalog, sadrži i trasu budućeg autoputa. „Prostorni plan usklađen je i sa usvojenom `Strategijom razvoja opštine Prijedor`, kao i strategijom o dobroj upravi u oblasti voda i studiji o razvoju saobraćaja na području opštine, koji su u izradi“, istakla je načelnica opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje Mirjana Komljenović. Ona je navela da su prostornim planom, izrađenim u saradnji sa Urbanističkim zavodom RS, određene granice urbanih naselja, centri naseljenih mjesta i područja kulturnih, prirodnih i stvorenih dobara koja treba zaštititi. Komljenovićeva je naglasila da ovaj strateški planski dokument detaljnije razrađuje planska opredjeljenja već utvrđena Prostornim planom Republike Srpske, određuje namjene površina i područja za društveni, privredni i kulturni razvoj, te infrastrukturu opštine. Ističući da je Prostorni plan osnova za izradu svih drugih planskih dokumenata nižeg reda, Komljenovićeva je pozvala građane i pravna lica da daju svoje primjedbe i sugestije na ponuđeni Nacrt. Odjeljenje za prostorno uređenje opštine Prijedor je u foajeu pozorišta izložilo Nacrt prostornog plana opštine, koji će na javnom uvidu građanima i pravnim licima biti do 8. decembra. Prostorni plan opštine Prijedor, kako se očekuje, trebao bi da bude usvojen do proljeća naredne godine.

Comments are closed.