Održana sjednica Predsjedništva Ujedinjene Srpske u Doboju

Na sjednici Predsjedništva Ujedinjene Srpske odlučeno je da se na učešću na izborima zadrže koalicioni ugovori o podršci Borisu Jeriniću u Doboju i Mladenu Grujičiću u Srebrenenici, te da se povećanim prisustvom i angažmanu stranke na terenu, postigne što bolji izborni rezultat posebno apostrofirajući važnost i status Srebrenice.

Takođe usvojen je i zaključak povodom najavljenog poskupljenja električne energije:

Najave iz „Elektroprivrede Republike Srpske“ o primjeni novog tarifnog postupka koji će dovesti do nominalnog povećanja računa za električnu energiju za domaćinstva i privrednike, smatramo neosnovanim iz sledećih razloga.

Prvo, ostvarivanje dodatnih prihoda i ušteda je moguće bez opterećenja navedenih potrošača. Uspješnije poslovanje prije svega treba da se postigne smanjenjem tehničkih gubitaka koji su daleko iznad evropskog prosjeka. Uštede je moguće ostvariti redefinisanjem odnosa u sektoru, konkretno sa Elektroprenosom koji je na nivou BiH i čije tarife za prenos električne energije su previsoke. U ovom preduzeću su po tom osnovu akomulirana značajna sredstva koja se ne koriste namjenski tj. ne investiraju se u cilju unapređenja usluge i poslovanja.
Zatim, sam holding „Elektroprivrede RS“ je potrebno dodatno revitalizovati za čim je postojala potreba i prije korone a što se vidi iz poslovnih izvještaja. Naime, u 2019. godini ovo preduzeće je:

– za 10 miliona su smanjili gotovinu kojom raspolažu;
– za 70 miliona povećalo dugove (kratkoročne i dugoročne obaveze);
– ubacilo stavku ugled kompanije (goodwill) u vrijednost svoje imovine i to u iznosu 17,6 miliona. U izvještajima iz 2018. godine nije bilo te stavke. Ona povećava aktivu kompanije u odnosu na dugove i stvara privid veće vrijednosti kompanije.

Dakle, postojali su problemi i prije korone koji su ukazivali na potrebu promjene poslovanja i domaćinskog odnosa prema ovom privrednom gigantu. Korona ne može biti izgovor za povećanje računa za električnu energiju onima koji su zapravo pod najvećim pritiskom pandemije a to su građani i privrednici.
Kada stvar posmatramo iz ugla potrošača, dodatno je opterećujuća stavka za obnoviljive izvore koja je u Republici Srpskoj skuplja za 50 % nego u Federaciji BiH, i tri puta skuplja nego u Srbiji.

Zato smatramo da je pogrešno i neodgovorno da budu zaštićeni, na primjer vlasnici malih protočnih hidrocentrala, koji suštinski ubiru ekstra profit, a da se kažnjavaju građani i privreda koji su podnijeli najveći teret pandemije izazvane virusom korona.

Ujedinjena Srpska smatra da se boljom organizacijom smanjivanjem naknada elektroprenosu koji na računima ima slobodnih 250 miliona konvertibilnih maraka, od kojih dobar dio sredstava pripada Republici Srpskoj ili sleduje za investiranje u Republiku Srpsku i smanjivanjem naknada za obnovljive izvore, posebno mini hidroelktrane koje su u Republici Srpskoj 50% veće nego u Federaciji BiH, i oko 300% veće nego u Srbiji, mogu ostvariti sredstva potrebna za funkcionisanje Elektroprivrede.

Time bi se zadržala prednost Republike Srpske u niskoj cijeni električne energije i iskoristila kao komparativna prednost za privlačenje domaćih i stranih investicija.

Izvor: Ujedinjena Srpska

[zakupljen prostor]

Comments are closed.