Redovna sjednica SO Prijedor

Sjednica SO PrijedorOdbornici Skupštine opštine Prijedor usvojili su juče na 41. redovnoj sjednici program redovnog održavanja lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području ove opštine za 2008. godinu kojim se za ovu namjenu predviđaju budžetska sredstva u iznosu od 2 miliona KM. Iz ovih sredstava po 500 000 KM predviđeno je za održavanje lokalnih puteva i ulica i za rekonstrukciju i asfaltiranje putne mreže, 400 000 KM za održavanje nekategorisanih puteva, 150 000 KM za zimsku službu i 50 000 KM kao pomoć mjesnim zajednicama za održavanje puteva. Po 100 000 KM biće izdvojeno za nekoliko poslova – održavanje putnih objekata i saobraćajne signalizacije, za zaštitu puta i putnog pojasa, za hitne intervencije na putnoj mreži i za sufinansiranje rekonstrukcije puteva i ulica u naseljima u kojima mještani sami izgrađuju puteve. Načelnik opštine Prijedor najavio je na sjednici SO da će iz suficita opštine, nakon završnog računa o poslovanju za 2007., još značajan dio sredstva biti izdvojen za modernizaciju putne mreže na području opštine. Skupština opštine Prijedor dala je na sjednici i garanciju za kredit preduzeća „Komunalne usluge“ u iznosu od 618 434 KM koji će biti iskorišteni za nabavku dva nova vozila za odvoz otpada.

Comments are closed.