Saopštenje za javnost DNS-a

Nakon što su članovi Opštinskog odbora SNSD na konferenciji za novinare održanoj 8.12.2009. godine iznijeli više netačnih informacija koje se odnose na investiranje Vlade RS u opštinu Prijedor, ovim putem se oglašavamo sljedećim

SAOPŠTENjEM ZA JAVNOST

Na sjednici Skupštine opštine Prijedor u više navrata razmatran je Investicioni  program koji je dostavljen Vladi RS, kao i realizacija tog programa. Do sada smo uglavnom izražavali nezadovoljstvo jer  većina projekata ili nije odobrena ili su neki odobreni, ali u opštini Prijedor nisu realizovani. Zato čudi konferencija za novinare OO SNSD Prijedor koji umjesto da teži da privuče sredstva u svoju opštinu daje netačne podatke i brani nekoga koga ne treba braniti.Demokratski narodni savez je koalicioni partner sa SNSD-om i učestvuje u radu Vlade i smatramo da  ne treba nikoga braniti nego treba reći realne činjenice kada se govori o Prijedoru i ulaganju u Prijedor.

Kada se govori o školama, odgovorno tvrdimo da je do sada  izdvojeno  samo oko 400.000 KM  za izgradnju Osnovne škole u Gornjim Orlovcima, dok sve ostalo spada u redovno održavanje osnovnih škola što je obaveza Vlade RS  i to se ne može smatrati kao investicioni program i da je to neki doprinos. Javnost treba da bude informisana da je  potpuna briga  Vlade RS  osnovno obrazovanje i sva ostala sredstva, sem ove škole u Gornjim Orlovcima čija je izgradnja pri kraju, dio su redovnog održavanja jer su osnovne škole pod upravom Vlade RS.Dakle, nije bilo izdvajanja 3,8 miliona KM za investicije u Prijedoru osim za redovno održavanje škola.

Kada govorimo o izdvajanju 7.6 miliona KM za puteve, Vlada RS za puteve u opštini Prijedor nije uložila nijednu marku. Ova izdvajanja se odnose na rekonstrukciju magistralnih puteva Novi Grad- Banja Luka i Prijedor-Sanski Most, kao i manji dio puta Prijedor-Ljubija. To su magistralni putevi koje održava Vlada RS odnosno Direkcija za puteve RS, pa prema tome u opštinske puteve nije uloženo ništa, nego je Vlada ulagala u puteve koji su u njihovoj nadležnosti. Isto je i sa Ministarstvom zdravlja, činjenica je da je uloženo u opremanje bolnice i da je projekat porodične medicine usvojen, ali to su sredstva gdje su zajedno ulagali i Vlada i opština, ali opet u institucije koje potpuno finansira Vlada. To nisu sredstva data opštini da ona raspolaže njima, nego su date instituticijama koje je Vlada i dužna da održava i oprema. Kada govorimo o Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica govoriti o tome kako je u Puharskoj, Raškovcu uloženo 1,6 miliona KM, opet je netačna informacija jer to nisu samo sredstva Vlade RS već i ministarstva sa nivoa BiH i na žalost ima takve opreme puno po BiH od koje je  vrlo malo opreme ugrađeno. Ona nije stavljena u funkciju i  dešava se da se po dvije tri godine bandere „vuku“ po našim selima, kao i druga oprema.

I da zaključimo, od svih projekata koje je opština kandidovala prema Vladi RS, radi se i završava škola u Gornjim Orlovcima  i započeta je rekonstrukcija vodotoka Miloševice i Gomjenice čiji ukupni projekat iznosi 1,9 miliona KM, ali radovi su tek započeli i taj projekat će se završiti iduće godine.

Što se ostalih kandidovanih projekata tiče,  Vlada RS nije započela nijedan projekat  na području opštine Prijedor. I stoga nas čudi ovakav stav SNSD Opštinskog odbora Prijedor i činjenica  da oni zanemaruju da su stanovnici ove opštine i da brane nekog  koga niko napao nije i brane nekoga s kim imamo jako dobru saradnju i nadamo se dobroj realizaciji  projekata u narednim godinama. 

SLUŽBA ZA INFORMISANjE

Comments are closed.