Zoran Knežević odgovorio direktoru Šumskog gazdinstva Prijedor Saši Bursaću: „Uspješan direktor“ gradu duguje skoro pola miliona maraka

Saša,

Iskren da budem, razmišljao sam da li uopšte da odgovorim na tvoj istup koji si imao kroz sredstva informisanja, jer ovakav vid komunikacije kroz medije ne praktikujem, pogotovo ne na ovako niskom nivou argumentovanja koji ne priliči akademskim građanima koji vode preduzeća, a naročito ne priliči nekom ko se predstavlja za lidera novih politika promjena koje trebaju donijeti bolji život svima.

Međutim, iznio si previše nebuloza i neistina na jednom mjestu, te zbog tačnosti informisanja i javnosti prije svega, imam obavezu da iznesem stav povodom nabacanih tema u tvom istupu koji si izveo sa svojim cirkusom od politike.

Prije svega, ti nemaš pravo da govoriš o mom obrazu, poštenju ili stručnosti. To mogu da rade samo ljudi koji mene dobro poznaju i koji rade ili su radili nešto zajedno sa mnom, a ti taj nisi. Samo ću jedno istaći, hvalospjeve o sebi nikada nisam radio, a nikada se nisam niti kitio tuđim perjem, sve to sam uvijek puštao sudu javnosti, a obraz nisam našao na cesti da bih dozvolio da bilo ko mene proziva po tom osnovu. O moralnim vrijednostima ovdje neću niti da govorim. Naveo si istinu da smo se slučajno sreli u tržnom centru, ali si time indirektno rekao još jednu istinu, da se uopšte niti srećemo niti čujemo i to od početka 2019. godine. Da li je normalno da direktori dva javna preduzeća, koja bi trebalo da međusobno sarađuju, ne komuniciraju između sebe?

Da li je, Saša, tačno da sam te u februaru 2019. godine, kada su zalihe „Toplane“ za tekuću grejnu sezonu bile kritične, zvao tri dana zaredom na tvoj broj mob. telefona bezuspješno? Da li je tačno da sam dva puta dolazio do ŠG Prijedor i kod tvoje sekretarice bezuspješno pokušao zakazati sastanak sa tobom nakon neuspješnih telefonskih razgovora? Da li je tačno da smo ti 14.02.2019. godine dostavili zahtjev „Toplane“ na koji nismo nikada dobili odgovor? Da li je tačno da smo 26.02.2019. godine zbog naprijed navedenog uputili i dopis u JP „Šume RS“ u kojem smo naveli nepostojanje odgovora iz ŠG Prijedor? Nakon ovolikog ignorisanja sa tvoje strane, ja sam od gradonačelnika insistirao da dalje ne traži od mene da stupim u kontakt sa tobom, jer tu više nije bilo riječi o poslu već o ljudskom dostojanstvu sa moje strane, ali sam naglasio da ću, zbog interesa grada i Preduzeća, ukoliko inicijativa za razgovor dođe sa tvoje strane, uvijek pristati na razgovor i u to si se uvjerio i sam kada smo se sreli.

Naravno, u međuvremenu smo zaštitili „Toplanu“, Grad i korisnike usluga grijanja kroz alternativno i povoljnije snabdijevanje drvnom biomasom putem firmi koje si i ti naveo u svom istupu, ali ću ja, pored pomenutih firmi „Auto žuti“, „Niskogradnja-Marjanović“ i „VB Progres“ dodati i ostale kojima dugujemo zahvalnost, a to su: „Metro Holz“ Prijedor, „Dabar-Holz“ Dubica, “Bijeli Bor“ Prijedor, „Asim Komerc“ Bužim.

Zahvaljujući ovim firmama, Grad Prijedor je uredno snabdjeven drvnom biomasom i više nikada „Toplana“ neće doći u poziciju da je iko ucjenjuje za količine koje su neophodne za njen rad. Dakle, nije istina da je trenutno lager „Toplane“ pun zahvaljujući robi iz državnih šuma, kako si naveo u svom istupu, već naprotiv, svega oko 40% količina je roba iz državnih šuma. Prva među pobrojanim prijateljskim firmama „Toplane“ Prijedor je „Niskogradnja-Marjanović“ prema kojoj imamo velike finansijske obaveze, koje će biti izmirene u predstojećem zimskom periodu.

Međutim, za dio tih obaveza si i ti „kriv“, jer ste realizovali posao sa istom firmom u vrijednosti od oko 500.000 KM za izradu i održavanje šumskih puteva. Ovaj posao ste platili ne novcem već robom, drvnim sortimentima, koji su onda isporučeni „Toplani“ u skladu sa ugovorom o snabdijevanju te je „Niskogradnja-Marjanović“, razumjevši složenost situacije kada je priliv novca u pitanju, pristala na odloženo plaćanje robe kao i ostale privatne firme koje su isporučile robu „Toplani“. Jedino na avansnom plaćanju insistiraju JP „Šume RS“ i ovo je jedan od osnovnih problema koji, kao što znaš, pokušavamo riješiti sa vama, ali do danas bezuspješno i ako si pratio šta sam rekao na pres konferenciji DNS-a, onda si vidio i čuo da sam ovo naglasio bez spominjanja bilo kojeg imena iz JP „Šume RS“, kao i našu želju da unaprijedimo saradnju.

Dalje si naveo u svom istupu da je iznos obaveza prema „Niskogradnji-Marjanović“ veći od osnovnog kapitala „Toplane“ te da „guramo“ firmu u ruke toj firmi. Ovo takođe nema veze sa tačnošću i stvarnošću, jer je osnovni kapital „Toplane“ preko dva miliona KM, a dugovanja prema NG „Marjanović“ su oko jedan milion KM. Takođe sa pravne strane nije moguća promjena statusa „Toplane“ Prijedor do 2029. godine prema međunarodnom ugovoru „Toplane“ i Grada sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), naravno da ti nisi u ovo upućen, ali ne možeš zato lupati gluposti putem medija i neutemeljeno i lažno informisati javnost iz tebi znanih razloga.

Dalje u svom istupu iznosiš tezu da ja imam nalogodavce i da sam poslušnik Marka Pavića i nekoliko ljudi oko njega. Ja potvrđujem da se kao direktor „Toplane“ Prijedor kod svih bitnijih odluka konsultujem sa Milenkom Đakovićem, trenutnim gradonačelnikom Prijedora, koji bi trebao biti i za tebe gradonačelnik. Ovo nije samo moja želja već i obaveza kao direktora, jer je „Toplana“ Prijedor akcionarsko društvo čiji je vlasnik preko 99% Grad Prijedor kojeg predstavlja gradonačelnik. Ja imam obavezu da o svim bitnijim dešavanjima u poslovanju informišem gradonačelnika, a za neke moram dobiti i saglasnost gradonačelnika. Na isti sam se način ophodio i prema gospodinu Marku Paviću dok je bio gradonačelnik, a mogu ti reći da sam od tog čovjeka uvijek mogao dobiti dobronamjeran savjet kada je posao u pitanju, kamo sreće da neko od nas u budućnosti bude mogao staviti potpis na svoju biografiju kakvu taj čovjek ima.

Međutim, odluke u „Toplani“ isključivo donosi Uprava „Toplane“ i ja, te za iste snosimo punu odgovornost.

Dalje ističeš da „Toplana“ Prijedor ne može učestvovati na tenderu u JP „Šume RS“. Ovdje pokazuješ, Saša, elementarno neznanje kada je Zakon o javnim nabavkama u pitanju. Tender o javnoj nabavci raspisuje javno preduzeće za robu koja mu je potrebna da se nabavi za potrebe poslovanja. Toplana treba drvnu biomasu da bi proizvela toplotu i raspisuje tenderski postupak nabavke prema međunarodnom otvorenom postupku za drvnu biomasu na koji treba da se prijave firme koje nude drvnu biomasu za prodaju, pravo učešća imaju javna i privatna preduzeća. Nije u skladu sa zakonom o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH, 39/14) direktno sklapanje ugovora bez provedenog postupka nabavke sa firmom koja nije učesnik u postupku nabavke. Ja sam na konferenciji istakao da sa ovim ima problema JP „Šume RS“ zbog neizmirenih obaveza prema državi i da to onemogućava da dva javna preduzeća stupe u ugovorni odnos. Inače za tvoju informaciju, „Toplana“ Prijedor ima izmirene sve poreske obaveze i može učestvovati na tenderima, ali ne za robe koje nabavlja već za robe koje nudi kao svoj proizvod (u slučaju „Toplane“ to je toplota…). Za robe koje nabavlja, „Toplana“ je ta koja raspisuje tender, preduzeće koje ti predstavljaš ili neko privatno preduzeće koje nudi istu robu mogu dati svoje ponude i uzeti učešća u tenderu.

Dalje se hvališ da si uspješan direktor sa višegodišnjim pozitivnim poslovanjem te da gazdinstvo na čijem si čelu nema dugovanja. Otkuda onda višegodišnje neizmirene obaveze ŠG Prijedor prema Gradu po osnovu eksploatacije šume u iznosu od cca. 485.000,00 KM? Da li namjeravaš i ovaj dug platiti drvetom kada zaustavite grijanje u gradu? Istovremeno prozivaš mene da nisam stavio „Toplanu“ na zdrave noge, kako komentarišeš onda činjenicu da je „Toplana“ Prijedor danas preduzeće koje posluje sa dobitkom i kada se pogledaju finansijski izvještaji od realizacije „Toplane“ na drvnu biomasu, vidi se da je Preduzeće iz godine u godinu bolje poslovalo sa sve manjim gubitkom da bi u 2019. godini bilo poslovanje sa dobitkom, a dobitak u poslovanju je iskazan i u prvoj polovini tekuće godine kroz polugodišnji izvještaj.

Zbog javnosti navodim ove podatke tačno kako slijedi:

– 2016. godina, – 1.728.924,00 KM,
– 2017. godina, – 1.691.255,00 KM,
– 2018. godina, – 330.459,00 KM,
– 2019. godina, + 50.900,00 KM,
– 2020. godina, + 143.393,00 KM (polugodišnji izvještaj).

Na kraju, ističem da se ne želim dalje oglašavati na ovaj način i neću učestvovati u potencijalnim prepiskama putem medija u predizborno vrijeme, jer ne želim dizati publicitet ikome, a naročito ne tebi, ali i dalje stojim na raspolaganju za pokušaj unapređenja saradnje sa JP „Šume RS“ koje sam i iznio na konferenciji DNS-a. Evo, i sada imate otvoren tenderski postupak na koji se JP „Šume RS“ mogu javiti za snabdijevanje „Toplane“ drvetom, ponude se moraju dostaviti do 12.11.2020. godine do 9:00 sati.

Za tvoje poluprijetnje političkim promjenama, te za „povlačenje mačka sa repom“ odgovoriću u tvom žargonu da „Plašiš vuka šušnjavom granom“.

S poštovanjem,

Direktor
Zoran Knežević

[zakupljen reklamni prostor]

Comments are closed.