Promocija Carlsberg piva, Caffe bar Carpe diem, 28.07.2012.