PU „Miki i Mini“

PU „Miki i Mini“ je ustanova koja vašoj djeci omogućava siguran, kvalitetan, kreativan, edukativan i zdrav razvoj djeteta.

Fukcionišemo ne kao mjesto samo za čuvanje djeteta, nego kao Vaš prijatelj u psihofizičkom, intelektualnom, socionalnom i emocionalnom razvoju djeteta sve do njegovog polaska u školu.

TERMINI I CIJENE:

CJELODNEVNI BORAVAK
06:30-17:00h
11:00- 19:30h
CIJENA 220 KM.

RODITELJI MOGU DA KORISTE OBE SMJENE ZAVISI OD POTREBE (npr.jedna sedmica prva smjena, druga sedmica druga smjena i sl.)

POLUDNEVNI BORAVAK IMAMO U DVA TERMINA:
Prvi termin od 06:30h do 12:30h i uključuje 2 obroka i užinu.
CIJENA JE 180KM.

Drugi termin je od 14:30h do 19:30h i uključuje 2 obroka.
CIJENA JE 180 KM.

Sve informacine možete dobiti na brojeve telefona 066/114-914 i 065/592-465.

Prilikom upisa neophodno je ljekarsko uvjerenje pedijatra koje se čeka 5 do 7 dana.

Facebook stranica vrtića https://www.facebook.com/mikiimini/