Karate klub Shodan Prijedor-Polaganja za karate zvanja

Na osnovu Plana i Programa rada Karate kluba „Shodan“ Prijedor, održana su polaganja u sekciji Krupa na Uni i sekciji u Dvorani „Mladost“, gdje je uspješno položio 41 kandidat. Svim kandidatima čestitamo na položenim karate zvanjima, a onima koji nisu zadovoljili, želimo puno uspjeha na sljedećem polaganju. U toku su pripreme za polaganja i u ostalim sekcijama kluba, a to su: Brezičani, Saničani, Koprivna, Bistrica, Čirkin Polje, Trnopolje i Orlovci. Svim kandidatima želimo puno uspjeha na predstojećim polaganjima!
Karate klub „Shodan“ Prijedor

Comments are closed.