Teoretska obuka za pilote u Aero klubu Prijedor

Vazduhoplovna škola Aero kluba „Prijedor“ iz našeg grada obavještava sve zainteresovane da će se u narednom periodu na aerodromu „Urije“ provoditi Teoretska obuka zainteresovanih pilota iz više predmeta. U periodu od 27.11.2011.godine do 29.01.2011.godine biće održana predavanja iz sljedećih predmeta: Opšte poznavanje vazduhoplova, Performanse leta i planiranje, Ljudske mogućnosti i ograničenja, Meteorologija, Navigacija, Operativne procedure, Teorija letenja, Komunikacije, Vazduhoplovni propisi i procedure JAR FCL 1, JAR FCL3 i OPS 1. Teoretskoj obuci obavezni su prisustvovati svi piloti na obuci za PPL i piloti u statusu čekanja na polaganje za dozvolu PPL kao i piloti kojima su istekla ovlaštenja ili dozvole. Obuci mogu prisustvovati i svi piloti sa važećim dozvolama koji to žele radi obnove i proširenja znanja iz pojedinih predmeta i kandidati koji žele da odslušaju teoriju PPL pred početak praktične obuke.
Predavanja iz navedenih predmeta držaće Zlatan Crnalić, Miki Marković i Vladimir Novaković. Nakon završenog predavanja izvršiće se testiranje zainteresovanih te onima koji polože biće izdato „Uvjerenje o završenom teoretskom osposobljavanju“ sa rokom važenja 2 godine. Obuka će se provoditi svake nedjelje u vremenu od 11:00 do 13:30 časova. Zainteresovani treba da se prijave u kancelariju AK „Prijedor“ najkasnije do 25.11.2011. godine, nakon čega će se sačiniti detaljan Plan predavanja i obuke. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 065/549-624.
Tekst i foto – Aero klub „Prijedor“ i GradPrijedor.com

Comments are closed.