Treći sajam zanimanja Republike Srpske, 30.03.2018.