RŽR Ljubija ostaje bez oko 77% zemljišta?!

Sjednica Skupštine akcionara Rudnika željezne rude (RŽR) Ljubija, koja je bila zakazana za danas, neće biti održana iz „tehničkih razloga“, dok je nova zakazana za 11. januar.

I na dnevnom redu te ponovljene sjednice trebalo bi da se nađe odluka o nacrtu ugovora o odvajanju od Akcionarskog društva RŽR Ljubija uz osnivanje Akcionarskog društva „Novi rudnici Ljubija“ Prijedor. Tom odlukom je predviđeno da se, između ostalog, ogromna većina zemljišta RŽR-a prenese na novo preduzeće „Novi rudnici Ljubija“.

Proizlazi to iz elaborata o ekonomskoj opravdanosti podjele RŽR-a na dva preduzeća, koji je u posjedu „Nezavisnih“, a u kojem je navedeno da je zemljište RŽR-a zaključno sa 30. junom prošle godine iskazano u površini od 24.397.897 metara kvadratnih, knjigovodstvene vrijednosti 22.182.645 maraka, a koje bi trebalo da bude podijeljeno nakon odvajanja uz osnivanje novog preduzeća.

„Nakon statusne promjene podjela uz osnivanje, Akcionarskom društvu RŽR Ljubija pripašće zemljište u površini od 5.482.033 metra kvadratna, čija je knjigovodstvena vrijednost iskazana u iznosu od 8.358.626 KM“, navodi se u ovom elaboratu. Sa druge strane, navodi se da će nakon statusne promjene podjela uz osnivanje, novoosnovanom preduzeću „Novi rudnici Ljubija“ pripasti zemljište u površini od 18.915.862 metra kvadratna, a čija je knjigovodstvena vrijednost iskazana u iznosu od 13.824.018 maraka, od čega najveći dio pod kopom i odlagalištima.

Kada je u pitanju dioba građevinskih objekata RŽR-a, u ovom elaboratu se navodi da je njihova knjigovodstvena vrijednost 2.015.102 KM. Nakon podjele novom preduzeću „Novi rudnici Ljubija“ trebalo bi da pripadnu građevinski objekti, čija je sadašnja knjigovodstvena vrijednost 118.616 KM i odnosi se na poslovnu zgradu RŽR-a u Prijedoru. Pored toga, predviđena je i dioba opreme, obaveza, obrtne imovine, dugoročnih finansijskih plasmana, dok će sredstva kulture u potpunosti pripasti „Novim rudnicima Ljubija“, a to su djela muzičke i filmske umjetnosti, te spomenici kulture i istorijski spomenici.

U elaboratu stoji i da osnovni kapital RŽR Ljubija iznosi 50.777.428 KM, te da će biti podijeljen poslije procesa odvajanja uz osnivanje, tako da će RŽR-u pripasti 33.743.055 KM, ili 66,45 odsto, a „Novim rudnicima Ljubija“ 17.034.373 KM, ili 33,55 odsto.

Ipak, u toku jučerašnjeg dana niko nije želio da priča na ovu temu. Nismo uspjeli dobiti stav po pitanju prijedloga diobe ovog preduzeća od potencijalnih kupaca akcija državnog kapitala u RŽR-u, odnosno od kompanija „ArcelorMittal“ i „Israeli Investment Group“. Iz tih kompanija su nam samo kratko rekli da će svoj stav reći nakon održavanja sjednice Skupštine akcionara, kada bude poznato šta je od predloženih odluka usvojeno. Takođe, juče nismo uspjeli dobiti ni stav Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS. U toku jučerašnjeg dana samo se spekulisalo da bi ova odluka o diobi imovine preduzeća i osnivanju novog preduzeća mogla biti povučena sa dnevnog reda, ali to niko nije mogao ili nije želio da potvrdi.

Podsjećamo da je privremeni upravni odbor na dnevni red Skupštine akcionara RŽR-a, između ostalog, predložio razmatranje i usvajanje odluke o nacrtu ugovora o odvajanju od Akcionarskog društva RŽR Ljubija uz osnivanje Akcionarskog društva „Novi rudnici Ljubija“ Prijedor. Uz to, predložene su i prateće odluke o statusnoj promjeni odvajanje uz osnivanje, zatim razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju diobnog bilansa, te o trećoj emisiji akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u postupku statusne promjene odvajanje uz osnivanje.

Takođe, predloženo je i razmatranje i usvajanje odluke o prvoj emisiji akcija preduzeća „Novi rudnici Ljubija“ Prijedor, te razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju Privremenog upravnog odbora preduzeća „Novi rudnici Ljubija“. U odluci o sazivanju sjednice Skupštine akcionara naknadno je dodato obavještenje u vezi s predloženom statusnom promjenom, a u kojem se obavještavaju nesaglasni akcionari RŽR-a da mogu ostvariti otkup njihovih akcija.

Kako su „Nezavisne“ ranije objavile, to novo preduzeće, koje će po ovom prijedlogu biti izdvojeno iz RŽR-a, trebalo bi da se bavi s više djelatnosti.

Između ostalog, to su proizvodnja šampinjona, eksploatacija gline, uzgoj brzorastućeg drveta i proizvodnja drvne biomase, ali i jezerski uzgoj slatkovodne ribe, turizam i ostalo.

Podsjećamo da su za kupovinu većinskog paketa akcija državnog kapitala RŽR-a zainteresovani „Izraeli Investment Group“ i „ArcelorMittal“. Prema napisima u medijima koji su se prethodnih dana pojavili, obje kompanije su popravile svoje ranije ponude.

Autor: Nikola Salapura – Nezavisne novine

Povezane vijesti: Vlada RS donijela odluku da neće biti statusne promjene RŽR „Ljubija“

Comments are closed.