Vlada RS donijela odluku da neće biti statusne promjene RŽR „Ljubija“

Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić izjavio je da je Vlada zauzela stav da statusna promjena rudnika RŽR „Ljubija“ koja podrazumijeva podjelu uz osnivanje novog preduzeća neće biti razmatrana ni na ponovo zakazanoj sjednici skupštine akcionara za 11. januar ove godine.

Pitanje statusne promjene a.d. RŽR „Ljubija“ je izuzetno važno pitanje i ne smije se dozvoliti da neko „ležeći potrbuške“ daje ideje o reorganizaciji RŽR-a, bez adekvatne procjene eventualnih posljedica koje bi ta statusna promjena mogla da donese.

Napominjem da postupak privatizacije paketa državnih akcija od 65 odsto u RŽR-u po osnovu dvije zaprimljene ponude nije okončan, te bi eventualna statusna promjena mogla zakomplikovati sam završetak ovog postupka.

Potrebno je izvršiti prodaju državnog kapitala u RŽR-u, čime bi, uvjeren sam, podstakli konkuretsku aktivnost i razvili daleko kvalitetniju proizvodnju mineralnih sirovina na području prijedorskog rudarskog basena.

Apsolutni interes Republike Srpske je da se prirodnim resursima upravlja na najbolji način i krajnje racionalno za šta se ovo ministarstvo u okviru svoje nadležnosti i kroz svoj dosadašnji rad maksimalno zalaže.

Ministar Đokić je istakao da će Vlada i ministarstvo uložiti dodatne napore da se tokom 2017. pojačaju investicione aktivnosti u svim sektorima, a posebno u sektorima energetike i prerađivačke industrije.

„Pojačaćemo koordinaciju svih investicionih aktivnosti, a od Elektroprivrede Republike Srpske, kao nosioca izgradnje velikih energetskih objekata, kao što su HE Buk Bijela, HE Dabar i TE Gacko blok 2, se očekuje i zahtjeva odlučnije i spremnije djelovanje“, rekao je ministar.

On je dodao da će sa koncesionarom Komsar Enerdži biti nastavljeni razgovori o tome da li će u ovoj godini nastaviti sa daljom izgradnjom TE Ugljevik 3.

„Radićemo i dalje na promociji Republike Srpske kao dobrog mjesta za ulaganje, razvijajući što veći broj kontakata i privlačeći što veći broj potencijalnih investitora“, zaključio je ministar Đokić.

Autor: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

Povezane vijesti: RŽR Ljubija ostaje bez oko 77% zemljišta?!

Comments are closed.